Φορολογικός τύπου Β με Softone ERP

Δευτέρα, 13 Μαΐου 2019
από George Skordylis

Από την έκδοση 5.00.518.11136, όλες οι νέες εγκαταστάσεις Soft1 θα διασυνδέονται - αποκλειστικά και μόνο - με το φορολογικό μηχανισμό TaxAgent ως μηχανισμό τύπου Β.

Επισημαίνονται τα εξής:

1.Οι φορολογικοί μηχανισμοί Samtec της εταιρείας Technoran από την έκδοση 5.00.518.11136 θα παύσουν να λειτουργούν ως μηχανισμοί τύπου Β.
Εφεξής οι μηχανισμοί αυτοί μπορούν να διασυνδέονται με το Soft1 αποκλειστικά ως τύπου Α.

2.Ως μηχανισμός τύπου Β τελευταίας έγκρισης (μετά τις ΠΟΛ. 1166/2018, ΠΟΛ. 1167/2018 και της νεότερης ΠΟΛ. 1195/2018), μόνο ο μηχανισμός TaxAgent μπορεί να διασυνδεθεί με το Soft1 .
Μηχανισμοί τελευταίας έγκρισης των εταιρειών ICS και RBS δεν θα λειτουργούν μετά την αναβάθμιση των εγκαταστάσεων Soft1 σε έκδοση 5.00.518.11136.
Προκειμένου να αναγνωρίσετε αν έχετε σε εγκατάσταση Soft1 μηχανισμό τελευταίας έγκρισης πέρα του μηχανισμού TaxAgent μπορείτε να συμβουλευθείτε το σειριακό αριθμό της συσκευής.
Οι μηχανισμοί τελευταίας έγκρισης της εταιρείας RBS φέρουν το πρόθεμα DLH στο σειριακό τους αριθμό ενώ της εταιρείας ICS φέρουν το πρόθεμα DLD.

3.Οι λοιποί μηχανισμοί παλαιότερων εγκρίσεων των εταιρειών ICS και RBS που είναι ήδη εγκατεστημένοι και λειτουργούν σε εγκαταστάσεις Soft1, θα συνεχίσουν να υποστηρίζονται κανονικά
για όλη την ωφέλιμη διάρκεια ζωής τους. Μετά το πέρας αυτής, θα πρέπει να αντικατασταθούν από το νέο φορολογικό μηχανισμό TaxAgent.